În lucrarea de sinteză Istoria Bucureştilor, apărută în 1967, arătam că oraşul nostru are o vechime mult mai mare decît prima menţiune documentară sigură, aceea din 20 septembrie 1459. Afirmam anume, pe bază de raţionament, că el a existat cu siguranţă în sec. al XIV-lea şi că după toate probabilităţile, satul ilfovean Bucureşti, purtînd un nume străvechi şi general românesc — sate numite astfel se întîlnesc, în secolele XIV — XVI , atît în Oltenia, cît şi în Moldova şi în Transilvania — devenise tîrg, adică centru de vîndut şi cumpărat produse încă înainte de întemeierea statului Ţării Româneşti, aşadar înainte de domnia lui Basarab I zis şi Negru Vodă.