Dedicată în principal sărbătoririi a 40 de ani de glorioasă domnie a regelui Carol 1 – întruchipare a ideii principelui străin susţinută de Adunările ad-hoc din toamna lui 1857, expoziţia jubiliară din Parcul Carol a avut multiple semnificaţii. Ea era în primul rând menită să rememoreze evenimente ce marcau momente de răscruce în istoria românilor: 1800 de ani de la cucerirea Daciei de către împăratul Traian 106 şi stabilirea aici a primilor colonişti romani, ca şi împlinirea a 25 de ani de la proclamarea, în 1881, a Regatului Român.