Gravură au burin de Georg Friedrich Schmidt (1712-1775).  Originalul se află la Biblioteca Naţională din Paris, Cabinetul de Stampe.

Gravură realizată după un tablou pictat de Jean Etienne Liotard, în timpul călătoriei sale în Moldova din septembrie 1742 – iunie 1743.

 

Portretul lui Constantin Mavrocordat, Domnul Moldovei

Temă

Deținător

Perioadă

Tip

Material

Datare

Fotograf, artist

Sursă

Autor fișă