Nicolae Polcovnicul (sfârșitul sec. 18 – începutul sec. 19), pictor român, este autorul unui autoportret, al portretului soției cu copilul și al unor portrete de ctitori ai bisericii din Leordeni. Eliberat de rigiditatea picturii religioase, stilul său marchează un progres în dezvoltarea picturii românești. 

Nicolae Polcovnicul / Autoportret

Nr. Inventar

Temă

Deținător

Tip

Fotograf, artist

Sursă

Autor fișă