Târgul Moşilor (denumit şi Moşii, Târgul din mai sau La moşi) a fost un bâlci organizat anual în Bucureşti, în zona Obor, de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi până în prima jumătate a secolului al XX-lea; începea de la jumătatea lui mai şi dura aproape o lună de zile. La început era o manifestare cu caracter religios, de pomenire a morţilor, în timp, transformându-se într-una din marile ocazii de întâlnire, distracţie şi de comerţ de peste an. Târgul a fost evocat în numeroase scrieri, picturi, fotografii şi cântece.

Albumul cuprinde planşe cu reproduceri după acuarelele lui Amedeo Preziosi (1816 – 1882), reputat pictor documentarist maltez, care a realizat vaste fresce ale Orientului, în miezul secolului al XIX-lea. De o deosebită valoare documentară, albumul oferă imaginea unei capitale ce semăna mai mult cu o aşezare rurală decât cu un oraş. Editarea albumului în anii ’30 oferă publicului epocii o imagine complet diferită de Bucureştiul perioadei interbelice, devenit o adevărată metropolă. (www.artmark.ro)

Bucureşti. Târgul moşilor

Nr. Inventar

Temă

Deținător

Perioadă

Material

Atelier

Dimensiuni

Datare

Regiune istorică

Localitate

Fotograf, artist

Sursă

Autor fișă