Album cu imagini reprezentând viaţa de zi cu zi din Bucurestiul anilor 1869.

Albumul cuprinde planşe cu reproduceri după acuarelele lui Amedeo Preziosi (1816 – 1882), reputat pictor documentarist maltez, care a realizat vaste fresce ale Orientului, în miezul secolului al XIX-lea. De o deosebită valoare documentară, albumul oferă imaginea unei capitale ce semăna mai mult cu o aşezare rurală decât cu un oraş. Editarea albumului în anii ’30 oferă publicului epocii o imagine complet diferită de Bucureştiul perioadei interbelice, devenit o adevărată metropolă. (www.artmark.ro)

Bucureşti. Biserica Batiştei

Nr. Inventar

Temă

Deținător

Perioadă

Material

Atelier

Dimensiuni

Datare

Regiune istorică

Localitate

Fotograf, artist

Sursă

Autor fișă