Ţigani musulmani din regiunea Dobrogei

Nr. Inventar

Temă

Deținător

Perioadă

Tip

Material

Dimensiuni

Regiune istorică

Fotograf, artist

Sursă

Autor fișă