Mănăstirea Dealul a fost ctitorită de Radu cel Mare între anii 1499-1501.

În anul 1863, mănăstirea a fost secularizată, ceea ce avea să ducă amsamblul mănăstiresc la sărăcire completă şi la “risipirea” călugărilor. În timpul Războiului de independenţă (1877-1878) aici a funcţionat un lagăr al prizonierilor turci. Ulterior, în 1879, s-a înfiinţat Şcoala divizionară de ofiţeri – ea rămânând aici până în 1883 când s-a mutat la Mănăstirea Bistriţa.

Pe la începutul veacului al XX-lea la Mănăstirea Dealu s-a mutat Şcoala copiilor de trupă, pentru ca, din 1912, aici să fiinţeze liceul militar “Nicolae Filipescu, purtând numele celui care a stăruit mult la înfiinţarea sa. Cu acest prilej s-au înlocuit toate clădirile perimetrale, din vechiul ansamblu păstrându-se numai biserica şi clopotniţa. Fostele chilii au fost înlocuite cu un rând de clădiri cu etaj ce au transformat mănăstirea într-o cazarmă, preotul-profesor de religie urmând a săvârşi cele sfinte în biserică. Clădirile acestui liceu, care înlocuiseră edificiile fostei mănăstiri, s-au prăbușit la cutremurul din 1940. Clădirile actualei mănăstiri și renovarea bisericii datează din perioada 1953 – 1959. Prin grija Patriarhului Justinian s-a creat astfel un aşezământ de asistenţă socială pentru preoţi şi călugări bătrâni, care a funcţionat până în 1988.

(sursa: http://www.manastireadealu.ro/istoricul.html)

Târgoviște. Liceul Militar Nicolae Filipescu (Mănăstirea Dealul)

Nr. Inventar

Temă

Deținător

Perioadă

Tip

Material

Dimensiuni

Regiune istorică

Localitate

Autor fișă