Numele străzii a cunoscut multiple variante de-a lungul timpului: între 1883 – 1920, apoi din nou în intervalul 1941-1944 purta denumirea de Széchenyi; în perioada interbelică, numele străzii a fost schimbat în Regina Maria, iar după cel de al doilea război mondial denumirea a oscilat între strada Mihai I, strada Arţarilor şi denumirea actuală, 1 Decembrie 1918, care intră în vigoare în anul 1982. În afara celor trei catedrale şi a Palatului Episcopal Romano-Catolic, strada păstrează, din păcate, puţine edificii cu valoare arhitecturală deosebită.

(Diana Iagăr, Sárándi Tamás, Satu Mare. Amprentele trecutului, editor Muzeul Judeţean Satu Mare, 2009)

Satu Mare. Strada Széchenyi

Nr. Inventar

Temă

Deținător

Perioadă

Tip

Material

Dimensiuni

Regiune istorică

Localitate

Autor fișă