Cunoscută în trecut drept Strada Bisericii, actuala stradă Mihai Viteazu asigura accesul înspre biserica medievală a oraşului Satu Mare, în locul căreia s-a ridicat, în secolul al XVIII-lea, biserica reformată cu Lanţuri. În ultima parte a secolului al XIX-lea, strada îşi schimbă denumirea în Rákóczi, de la casa familiei princiare aflată odinioară în această zonă, pe locul clădirii Poştei. În perioada interbelică şi după cel de al doilea război mondial strada devine cunoscută sub numele actual: Mihai Viteazu.

Mai puţin impunătoare decât construcţiile străzii Ştefan cel Mare, clădirile de pe Mihai Viteazu îşi păstrează aspectul autentic, de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX îndeosebi înspre intersecţia străzii cu Piaţa Păcii. Aici sunt situate de altfel majoritatea edificiilor cu valoare de monument istoric ale străzii: Colegiul Naţional Kölcsey Ferenc, ansamblul bisericii reformate cu Lanţuri (biserica, parohia, protopopiatul, fosta şcoală reformată de fete), clădirea Poştei, Palatul Justiţiei, Banca Austro-Ungară (azi, Poliţia Municipiului Satu Mare). Există însă şi alte clădiri cu valoare istorică şi arhitecturală deosebită. Pe locul cinematografului Victoria, într-o clădire constrită în 1935-36 funcţiona, în perioada interbelică, cinematograful Astra şi despărţământul sătmărean al Astrei. Lângă această clădire se afla cazarma pompierilor, ridicată în 1906 în imediata vecinătate a Turnului Pompierilor. Pe faţada principală a edifiului este reprezentată, în medalion, stema oraşului Satu Mare. Clădirea Cazinoului Cetăţenesc a fost construită în anul 1881, în perioada interbelică aici funcţionând Casina Civilă Română, iar azi restaurantul Mioriţa. Pe partea opusă a străzii, în apropierea Poştei, într-o clădire care azi nu mai există, funcţiona între cele două războaie mondiale Conservatorul Municipal de Muzica si Societatea de cântări si muzică Vasile Lucaciu. Anterior, la sfârşitul secolului al XIX-lea, edificiul găzduia tot o şcoală de muzică.

(Diana Iagăr, Sárándi Tamás, Satu Mare. Amprentele trecutului, editor Muzeul Judeţean Satu Mare, 2009)

Satu Mare. Strada Rákóczi

Nr. Inventar

Temă

Deținător

Perioadă

Tip

Material

Dimensiuni

Regiune istorică

Localitate

Autor fișă