Reprezentând, încă din perioada medievală, una dintre cele mai importante străzi ale oraşului, prin traseul său ce lega Satu Mare de Mintiu, strada Ştefan cel Mare este menţionată în 1566, sub denumirea de Drumul Morii. Numele provine de la moara existentă în secolul al XVI-lea în capătul nordic al drumului, în vecinătatea braţului Someşului care constituia linia de demarcaţie între cele două oraşe. Mai târziu, după construirea podului peste râu, strada a primit denumirea Podul de piatră. Numele oficial al străzii a devenit, după 1883, Kazinczy, iar în anul 1920 Ştefan cel Mare. Această ultimă variantă s-a păstrat până în zilele noastre, cu excepţia intervalului 1941-1944, când denumirea străzii a fost modificată în Mussolini.

În ciuda vechimii sale, strada nu păstrează clădiri mai vechi de secolul al XIX-lea. În momentul refacerii, urbanizarea era în Satu Mare într-unul dintre punctele sale culminante, iar aspectul actual al clădirilor de pe Ştefan cel Mare, structurate pe două niveluri, reflectă întocmai această concepţie. Strada renaşte ca o importantă arteră comercială, cu multiple magazine şi puncte de desfacere a mărfurilor.

(Diana Iagăr, Sárándi Tamás, Satu Mare. Amprentele trecutului, editor Muzeul Judeţean Satu Mare, 2009)

Satu Mare. Strada Kazinczy

Nr. Inventar

Temă

Deținător

Perioadă

Tip

Material

Dimensiuni

Regiune istorică

Localitate

Autor fișă