Amenajarea Grădinei Romei a început în ultima parte a secolului al XIX-lea, la iniţiativa lui Kiss Gedeon, căpitanul oraşului Satu Mare. O parte a teritoriului viitorului parc, şi anume colţul sud-estic, fusese anterior ocupat de Grădina de Tir a oraşului. Forma arhitecturală a grădinii care urma să primească numele de Kossuth a fost concepută de un arhitect din Hamburg, Johann Hein, după modelul grădinilor germane ale perioadei. În interior funcţionau o Casă de Tir, construită încă din 1847, în vremea funcţionării Grădinii de Tir, baia cu aburi şi un restaurant (Chioşc).

În anul 1900 s-a construit, pe o înălţime artificială, chioşcul cu funcţie de restaurant, care beneficia de două încăperi, dependinţe şi o terasă. Pe frontonul situat deasupra intrării se aflau trei medalioane decorative, intercalate de inscripţia conţinând anul construcţiei. În zilele noastre, chioşcul nu mai există.

(Diana Iagăr, Sárándi Tamás, Satu Mare. Amprentele trecutului, editor Muzeul Judeţean Satu Mare, 2009)

Satu Mare. Restaurantul Chioşc din Grădina Kossuth

Nr. Inventar

Temă

Deținător

Perioadă

Tip

Material

Atelier

Dimensiuni

Regiune istorică

Localitate

Autor fișă