În secolele XVIII-XIX, la Satu Mare existau două staţii ale poştalioanelor purtătoare de corespondenţă, situate pe cele două maluri ale râului Someş: Grădina Poştei Exterioare, în afara oraşului vechi, şi Grădina Poştei Interioare, pe locul actualului ştrand. Abia în anul 1907 se construieşte clădirea Poştei pe strada Mihai Viteazu, care îşi păstrează până astăzi destinaţia iniţială.

Edificiul de colţ urmează un plan în formă de L, simetric, cele două aripi desfăşurându-se pe străzile Mihai Viteazu şi General Averescu. Este construit în manieră eclectică, cu elemente de seccesion la nivelul cornişei şi al balconului,şi neobaroc la cel al turnului situat deasupra intrării. Secţiunea ferestrelor alternează între cele două niveluri ale clădirii, semicirculară la parter şi dreptunghiulară la etaj. Deasupra intrării princupale, marcată printr-un decroş, este situat un balcon.

(Diana Iagăr, Sárándi Tamás, Satu Mare. Amprentele trecutului, editor Muzeul Judeţean Satu Mare, 2009)

Satu Mare. Palatul poştei şi telegrafului

Nr. Inventar

Temă

Deținător

Perioadă

Tip

Material

Dimensiuni

Regiune istorică

Localitate

Autor fișă