Pe locul actualei clădiri a colegiului Mihai Eminescu, în incinta cetăţii Satu Mare, exista, încă din anul 1634, un edificiu patronat de ordinul iezuit, ce găzduia o şcoală şi o capelă. Colegiul iezuit funcţionează până în anul 1776, fiind apoi preluat, pentru un deceniu, de ordinul paulician. În 1786 şcoala este suspendată, reînfiinţarea ei ca Gimnaziu Romano-Catolic fiind posibilă abia în 1805, după fondarea Episcopiei Romano-Catolice de Satu Mare. În anul 1852 se formează Gimnaziul Regal Romano-Catolic, prin unificarea Gimnaziului Romano-Catolic cu Liceul Episcopal. În 1919, primind numele de Mihai Eminescu, instituţia de învăţământ devine unul dintre primele licee româneşti înfiinţate după instaurarea admnistraţiei româneşti în Transilvania.

Clădirea actuală a fost construită în anul 1912, ca una dintre cele mai impunătoare edificii ale oraşului. Este o construcţie masivă, cu trei etaje, realizată în stil neoclasic. Vestibulul care asigură accesul în clădire este prevăzut cu decoraţii în mozaic. Sala festivă este decorată cu elemente de stucatură, caracteristice epocii. O aripă nouă s-a adaugat clădirii în anul 1998.

(Diana Iagăr, Sárándi Tamás, Satu Mare. Amprentele trecutului, editor Muzeul Judeţean Satu Mare, 2009)

Satu Mare. Gimnaziul Regal Romano-Catolic

Nr. Inventar

Temă

Deținător

Perioadă

Tip

Material

Dimensiuni

Regiune istorică

Localitate

Autor fișă