Una dintre consecinţele dezvoltării economice dinamice a ţinuturilor sătmărene în cea de a doua parte a secolului al XIX-lea a fost construirea mai multor linii de cale ferată, menite să lege centrele urbane importante din zonă. Prima dintre rute, dată în folosinţă în anul 1871, asigura legătura dintre oraşul Satu Mare şi centrul de atunci al comitatului, Careiul. Abia un an mai târziu a fost inaugurată linia ferată spre Sighetu Marmaţiei, iar în 1884 s-a stabilit legătura feroviară cu oraşul Baia Mare. În paralel cu realizarea căilor ferate, în anul 1870 s-a construit la Satu Mare prima Gară, însă, din cauza dimensiunilor necorespunzătoare, edificiul a fost înlocuit în 1899 cu actuala clădire. Aceasta, cu o arhitectură extrem de modernă pentru standardele acelei vremi, urma un plan tipic edificiilor de acest gen din oraşele Transilvaniei vestice.

Gara construită din cărămidă, caracterizată de simetrie planimetrică, poartă amprentele stilului neo-clasic. Corpurile de clădire structurate pe două niveluri, dintre care cel aflat în plan central găzduieşte intrarea principală, alternează cu porţiuni de un singur nivel. În extremele superioare ale corpurilor mai înalte sunt aşezate medalioane în relief, reprezentând figuri umane. Ornamentele se reduc la cornişe, sub formă de arcade la nivelul ferestrelor, şi reprezentând motivul funiei sub acoperişul porţiunilor cu etaj.

(Diana Iagăr, Sárándi Tamás, Satu Mare. Amprentele trecutului, editor Muzeul Judeţean Satu Mare, 2009)

Gara din Satu Mare

Nr. Inventar

Temă

Deținător

Perioadă

Tip

Material

Dimensiuni

Regiune istorică

Localitate

Autor fișă