Pe locul actualei Case Albe funcţiona, în secolele XVIII-XIX, hanul cunoscut sub numele La Arborele Verde, destinat să ofere adăpost numeroşilor negustori care poposeau în oraş în timpul târgurilor. Clădirea veche, cu un singur etaj, a fost reamenajată în ultima parte a secolului al XIX-lea, dispunând la etaj de o sală de baluri, iar la parter de o cafenea şi un restaurant. În anul 1910, aici a avut loc prima reprezentaţie cinematografică din oraş. Între anii 1911-1912 s-a construit, după planurile lui Scheider Ede şi Miklos, edificiul actual, cu apartamente de închiriat la nivelul superior şi spaţii comerciale la parter. Originea denumirii clădirii, Casa Albă, rămâne neclară până în zilele noastre, fiind vorba fie de culoarea faianţei care îmbracă o parte a faţadei, fie de numele primului proprietar: Fehér.

Aspectul edificiului construit în stil seccesion este definit de decroşurile registrelor de colţ, dispuse sub forma unor balcoane acoperite, îmbrăcate în faianţă albă. În zona de mijloc a acestora este dispus câte un medalion ornamentat cu motive florale. Partea superioară este dominată de basoreliefuri, cele mai multe având în centru stema oraşului Satu Mare, susţinută de un grup de îngeraşi. Unul dintre basoreliefuri, având inscripţionată data construcţiei clădirii, reprezintă o femeie ţinând în braţe un copil.

(Diana Iagăr, Sárándi Tamás, Satu Mare. Amprentele trecutului, editor Muzeul Judeţean Satu Mare, 2009)

Satu Mare. Casa albă

Nr. Inventar

Temă

Deținător

Perioadă

Tip

Material

Dimensiuni

Regiune istorică

Localitate

Autor fișă