În colţ, clasica ladă zugrăvită, apoi patul cu mormane de perne: zestrea. Pe macat stă cusut numele proprietăresei iar pe poliţe, decorativ înşirate, numeroase farfurii şi căni, tot atât de meşteşugit lucrate ca şi soba.

Odaie săsească din Ghinda

Nr. Inventar

Temă

Deținător

Perioadă

Tip

Material

Dimensiuni

Regiune istorică

Localitate

Fotograf, artist

Sursă

Autor fișă