Originalul se află în colecţia Sion a Bibliotecii Universităţii din Cluj.