Mănăstirea Bistrița din județul Neamț, satul Bistrița, a fost zidită înainte de anul 1407 (prima atestare documentară) de către domnitorul Alexandru cel Bun al Moldovei (1400-1432), care a înzestrat-o cu sate, moșii și odoare scumpe. În anul 1498, Ștefan cel Mare a zidit un turn clopotniță, cu paraclis, închinat Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, cu o pictură în frescă de o mare valoare artistică și iconografică, care se păstrează până astăzi. În 1546Petru Rareș a renovat mănăstirea și a construit un zid împrejurul ei. Tot el i-a dăruit satul Mojeștii cu tot cu venitul produs de acesta. La 1554Alexandru Lăpușneanu a renovat mănăstirea complet.

Mănăstirea Bistrița

Nr. Inventar

Temă

Deținător

Perioadă

Tip

Material

Atelier

Dimensiuni

Regiune istorică

Localitate

Autor fișă