„Horă, la scrânciob” de pictorul Pan Joanid

Nr. Inventar

Temă

Deținător

Perioadă

Tip
Material

Dimensiuni

Regiune istorică

Autor fișă