„Horă în sat” de pictorul Pan Joanid

Nr. Inventar

Temă

Deținător

Perioadă

Tip

Material

Dimensiuni

Regiune istorică

Autor fișă