Comuna Frasin este atestată documentar pentru prima dată în anul 1850 (odata cu ocuparea Bucovinei de Imperiul Habsburgic), ca având pecete proprie in limba română. Dacă în anul 1785 Frasinul era pomenit ca un cătun, aparţinând administrativ de satul Stulpicani şi având o populaţie preponderent românească, după anul 1800 este consemnat ca o aşezare dezvoltată, reprezentând o unitate administrativ-teritorială de sine stătătoare. Populaţia s-a diversificat şi a crescut numeric prin colonizarea în zonă a primilor mineri şi meseriaşi germani, aduşi de administraţia austriacă din Ungaria şi Ucraina (1804).

(http://www.scoalafrasin.ro/)

Frasin – Hotel Traian

Nr. Inventar

Temă

Deținător

Perioadă

Tip

Material

Atelier

Dimensiuni

Datare

Regiune istorică

Localitate

Fotograf, artist

Autor fișă