Stampă din 1789.

Bucureşti, capitala şi reşedinţă. Oraş al valahilor, în care (sunt) 40 de mănăstiri şi biserici greceşti şi de asemenea şi o biserică luterană, pe care  Feldmareşalul trupelor imperiale, prinţul de Saxa-Coburg l-a ocupat la 10 Noiembrie 1789.

Curtea Domnească

Nr. Inventar

Temă

Deținător

Perioadă

Material

Datare

Regiune istorică

Localitate

Autor fișă