Chişinăul nu a înglobat satul Buiucani, ci doar o parte a moşiei acestuia. Extinderea teritorială a Chişinăului prin încorporarea satelor vecine – Visterniceni, Râşcani (Gheţeoani), Vovinţeni, Munceşti, Buiucani, a avut loc la sfârşitul secolului al XIX-lea, când Chişinăul era deja format ca un organism urban integru, cu potenţial de sine stătător, mărturie fiind claritatea structurii sale urbanistice, diferită de cea a satelor, fiecare din ele cu situaţia urbanistică proprie.

(http://istoria.md)

Chişinău. Zona Buiucani

Nr. Inventar

Temă

Deținător

Perioadă

Tip

Material

Dimensiuni

Regiune istorică

Localitate

Autor fișă