Monumentul a fost proiectat de către Petre Antonescu şi executat de sculptorul Ernest Dubois. Finalizat în 1903 era înalt de aproximativ 9 metri, avea la baza un postament circular, iar soclul era flancat de patru personaje şezând. În faţa lui, pe soclu, era dăltuit textul “prin mintea, prin inima şi braţele noastre. 1851”. Spre acest text priveau trei personaje, o femeie arătând cu mana stânga inscripţia celor doi copii care o însoţeau. Sub acest grup, pe o placă de marmură neagră erau înscrise cuvintele: „Lui Ion C. Brătianu. 1903”.

În spatele statuii, pe soclu era un personaj, un bărbat înaripat iar sub el o ramura de măslin şi anul 1877. Două basoreliefuri flancau părţile laterale. Sus pe soclu, un grup format din o femeie, simbolizând biruinţa, ţinea steagul tricolor, având alături pe Ion C. Brătianu în postura de orator cu mâna îndreptată spre dreapta, iar cel de-al treilea personal, un soldat în uniformă şi cu raniţa model 1877, privea concentrat spre steagul tricolor.(www.bucurestiivechisinoi.ro)

Bucureşti. Monumentul lui I.C. Brătianu

Nr. Inventar

Temă

Deținător

Perioadă

Tip

Material

Atelier

Dimensiuni

Regiune istorică

Localitate

Autor fișă