Din actul de constituire a Societăţii Anonime pe Acţiuni „Metalurgia Manotehnica, 1945:

„Subsemnatii Ion I. Mirescu, din Bucuresti, şos. Măgurele Nr. 24 bis; Constanta I. Mirescu din Buc. şos. Măgurele Nr. 24 bis; ing. Iulman Psahia din Bucuresti, str. Nicolae Bălcescu Nr. 9; Mandler S. Marian din Bucuresti, strada Popa Nan Nr. 171; Jean Schweitzer din Bucuresti, calea Ferentari Nr. 78; Wilhelm Mayer din Bucuresti, sos. Oltenita Nr. 62; Crăiut Gheorghe, calea Ferentari Nr. 82; Benedict Gavel din Bucuresti, str. Puţul cu Apă Rece Nr. 22; Călinici Stefan din Bucuresti, calea Văcăreşti Nr. 336; Marinescu loan din Bucureşti str. Semănătorului Nr. 45 şi Bucur Vasile din Bucureşti, str. Păunaşul Codrilor Nr. 18, constituim o societate anonimă pe actiuni cu denumirea „Metalurgia Manotechnica, cu un capital de lei 2.000.000 împărtit în 200 acţiuni a 10.000 lei acţiunea nominativă.

Obiectul societăţii este: Întreprinderi pentru comerţul şi industria metalurgică.

Sediul societăţii noastre este in Bucureşti, Calea Ferentari Nr. 72-76.

(Monitorul Oficial, partea a II-a, Anul CXIII – Nr. 252, 3 noiembrie 1945. Jurnale ale Consiliului de Miniştri, deciziuni ministeriale, anunţuri ministeriale, judiciare şi administrative (de interes limitat), anunţuri comerciale şi particulare)

Bucureşti. „Metalurgia Manotehnica” (faţadă)

Nr. Inventar

Temă

Deținător

Perioadă

Tip

Material

Dimensiuni

Datare

Regiune istorică

Localitate

Autor fișă