Din actul de constituire a Societăţii Anonime pe Acţiuni „Metalurgia Manotehnica, 1945:

„Subsemnatii Ion I. Mirescu, din Bucuresti, şos. Măgurele Nr. 24 bis; Constanta I. Mirescu din Buc. şos. Măgurele Nr. 24 bis; ing. Iulman Psahia din Bucuresti, str. Nicolae Bălcescu Nr. 9; Mandler S. Marian din Bucuresti, strada Popa Nan Nr. 171; Jean Schweitzer din Bucuresti, calea Ferentari Nr. 78; Wilhelm Mayer din Bucuresti, sos. Oltenita Nr. 62; Crăiut Gheorghe, calea Ferentari Nr. 82; Benedict Gavel din Bucuresti, str. Puţul cu Apă Rece Nr. 22; Călinici Stefan din Bucuresti, calea Văcăreşti Nr. 336; Marinescu loan din Bucureşti str. Semănătorului Nr. 45 şi Bucur Vasile din Bucureşti, str. Păunaşul Codrilor Nr. 18, constituim o societate anonimă pe actiuni cu denumirea „Metalurgia Manotechnica, cu un capital de lei 2.000.000 împărtit în 200 acţiuni a 10.000 lei acţiunea nominativă.

Obiectul societăţii este: Întreprinderi pentru comerţul şi industria metalurgică.

Sediul societăţii noastre este in Bucureşti, Calea Ferentari Nr. 72-76.

(Monitorul Oficial, partea a II-a, Anul CXIII – Nr. 252, 3 noiembrie 1945. Jurnale ale Consiliului de Miniştri, deciziuni ministeriale, anunţuri ministeriale, judiciare şi administrative (de interes limitat), anunţuri comerciale şi particulare)

Bucureşti. Atelierele „Manotehnica” ( Personalul tehnic)

Nr. Inventar

Temă

Deținător

Perioadă

Tip

Dimensiuni

Regiune istorică

Localitate

Autor fișă