Biserica Domnița Bălașa din București a fost construită în anii 1881 – 1885, în stil neoromantic și neobizantin după planurile de arhitectură întocmite de Carol Benesch împreună cu Alexandru Hristea Orăscu și Hartman și avizate de André Lecomte du Noüy. Numele bisericii provine de la prima biserică ridicată pe acest loc, în anii 1743-1744, ctitorită fiind de Domnița Bălașa și de soțul ei, marele ban Manolache Rangabe, zis Lambrino. Această primă biserică fost demolată în 1871. Biserica existentă în prezent a fost zidită în perioada 1881-1885, în timpul domniei Regelui Carol I al României și a Reginei Elisabeta fiind a patra pe aceste locuri.

București. Biserica Domnița Bălașa

Nr. Inventar

Temă

Deținător

Perioadă

Tip

Material

Atelier

Dimensiuni

Regiune istorică

Localitate

Autor fișă