Clădirea, care nu mai există, fiind dărâmată după bombardamentele din cel de-al Doilea Război Mondial, a fost ridicată pe baza fondurilor oferite autorităților locale, prin testament, de către Marchian Folescu („Mihai” pe numele de botez). Născut la Botoșani pe 8 noiembrie 1815, acesta s-a călugărit în adolescență la Mănăstirea Neamț, în 1854 a devenit egumen al Mănăstirii Coșula din Botoșani, iar pe 29 martie 1855 a fost hirotonit episcop al Ierapolei de către mitropolitul Sofronie Miclescu al Moldovei. A murit pe 18 februarie 1864. Cu aproximativ o lună înainte (14 ianuarie 1864), își întocmise testamentul, printre prevederile căruia se număra și următoarea: „3000 galbeni îi hărăzesc cu deplină mulțumire sufletească spre a se întrebuința în cumpărarea vecinică unui local pentru școala primară din acest oraș Botoșani, pentru ca astfel să-mi pot satisface dorința ce am avut de a contribui în agiutorul și încorajarea junimei române. Pe 14 iulie 1868, cu banii lăsați de Marchian Folescu, s-a cumpărat de la epitropii bisericii Sf. Dimitrie din Botoșani un teren primit de aceasta ca danie în secolul al XVIII-lea. Piatra fundamentală a școlii a fost pusă pe 12 august 1868, iar construcția a fost finalizată în anul următor, în clădire fiind mutată școala nr. 1 pentru băieți din oraș. Inaugurarea a avut loc pe 25 septembrie 1869, iar printr-un decret al Regelui Carol din 12 martie 1870 școala a primit, în mod oficial, numele de Școala Marchian.

În curtea școlii s-a aflat, între 1892-1932, un bust din bronz al lui Mihai Eminescu (cea dintâi statuie ridicată poetului în România), mutat ulterior în grădina publică a orașului (azi, Parcul Mihai Eminescu).

Bibliografie:

Notiţii biografice a Preasfinţitului Archiereu Marchian Folesco, Episcop Ierapoleos, Fondatorele Scholei Marchian din Oraşul Botoşanii cu Espunerea actelor relative asupra dreptului de proprietate a scholei pe loc şi clădire. Ed. II. Cu spesele primăriei urbei Botoşani spre distribuire ca adaos de premii (după obşteasca cerere) la elevii Classei IV-a din schola Marchian. Botoşani, 1870, 56 p.

Violeta Damaschin, Memoria străzilor. Strada Marchidan din orașul Botoșani, în „Hierasus, vol IX, 1994, p. 553-556.

https://luceafarul.net/scoli-publice-scoli-particulare-scoli-in-orasul-botosani

Botoșani. Școala Marchian

Nr. Inventar

Temă

Deținător

Perioadă

Tip

Material

Regiune istorică

Localitate

Sursă

Autor fișă