Clădirea, ridicată în stil neoromanesc, după proiectul arhitectului C.A. Harjeu, între anii 1906-1908, este înscrisă în lista monumentelor de arhitectură. În 1909 profesorul, omul politic și filantropul, Stroe Belloescu (1838 – 1912), numește edificiul Casa Națională și îl dăruiește primăriei comunale, în următoarele condiții: să întrețină și să îngrijească de acest așezământ. Acest așezământ nu va putea servi decât numai ca bibliotecă publică, pinacotecă și muzeu.

Înființarea Asociației Casa Națională de citire a orașului Bârlad Stroe Belloescu, în anul 1928, a însemnat reorganizarea întregii activități de bibliotecă și unirea în jurul acestei instituții a intelectualilor locali. Activitatea Asociației a condus la acumulări importante de fonduri, astfel că în 1942 colecțiile bibliotecii însumau 13548 de cărți și 14837 de reviste și ziare. În evidențele bibliotecii din acea vreme au fost înscrise succesiv donațiile Academiei Române, ale Ministerului Instrucțiunei Publice, ale Cancelariei Monumentelor istorice, ale unor personalități ca: C. Hamangiu, N. Gane, Al. Brătescu – Voinești, Spiru Haret și ale altor intelectuali cu renume.

(http://www.bibnat.ro/)

 

Bârlad. Casa Naţională

Nr. Inventar

Temă

Deținător

Perioadă

Tip

Material

Atelier

Dimensiuni

Regiune istorică

Localitate

Fotograf, artist

Autor fișă