Reproducere după Albumul Armatei Române, 1873, tipărit la Stab. lith. M.B. Bauer, Bucureşti

Atelaj de artilerie

Nr. Inventar

Temă

Deținător

Perioadă

Tip

Material

Atelier

Sursă

Autor fișă