Clădirea actualului Colegiu „Moise Nicoară din Arad a fost construită între 1860-1873, după planurile arhitectului maghiar József Diescher (1811-1874), pentru a adăposti gimnaziul regal maghiar, instituție de învățământ dezvoltată din cea dintâi școală elementară din Arad, întemeiată la începutul secolului al XVIII-lea. În vara lui 1919, după unirea Transilvaniei cu România, gimnaziul maghiar din Arad a fost preluat de autoritățile române și transformat în liceu de băieți, cu predare exclusiv în limba română, primind numele lui Moise Nicoară (1784-1861; jurist, scriitor, pedagog, susținător al emancipării naționale a românilor din Banat și Crișana; în urma petițiilor sale către autoritățile imperiale, în 1829 a fost creată o episcopie română la Arad). Între 1-15 august 1919 au avut loc înscrierile elevilor, iar deschiderea cursurilor s-a făcut, în cadru festiv, pe 5 octombrie 1919.

Liceul regesc din Arad va purta de aicea înainte numele lui Moise Nicoară, nume ce se impune a fi scos cu sfințenie din negura vremii, pentru că el este acela al unui mare patriot care a luptat din tot sufletul pentru cauza națională, pentru neam, pentru biserică și pentru legea strămoșească.

Azi la ora 11 a.m., d. Nicolae Mihulin, noul director al liceului, însoțit de d. dr. Lazăr Nichi, directorul liceului de fete din Arad, dr. Sever Miclea adv. și Tr. P. Nicolin, red. ziar. „Românul, s-au prezentat în cancelaria pro-directorului titular al liceului regesc maghiar Ioan Burian, căruia, prezentându-i ordinul primit prin prefectura orașului [], i-a cerut să predea instituțiunea, dimpreună cu toată averea ei, statului român. Prodirectorul Ioan Burian, foarte emoționat, protestează, dar sfârșește prin a declara că, în fața forței – acest lucru îl accentuează mereu – cedează și predă instituțiunea cu muzeele, cu bibliotecile, precum și cu protocoalele și registrele, averea în numerar a liceului. Se procedează apoi la formalitățile predării salelor de studiu, a sălei de gimnastică, a bibliotecei profesorale, a bibliotece tinerimei și a bibliotecei Orczy, care toate laolaltă numără cam 60.000 de volume. Urmează apoi sala festivă a liceului, sala de desemn, cancelaria direcțională. [] Toate sălile de învățământ, dulapurile bibliotecilor și ale laboratoriilor de chimie și fizică au fost închise și [] cheile au fost înmânate domnului director al liceului „Moise Nicoară [].

„Românul, Anul VIII, Nr. 128, Arad, 17 iulie 1919

Întreg corpul profesoral, elevii și părinții au asistat la slujba religioasă de la catedrală, după care au plecat in corpore la liceu. În sala festivă, plină de toți acei care doreau să audă cuvântul românesc, răsunând și afirmându-se pentru întâia dată într-un locaș de cultură românească, după oficierea unui serviciu divin, d. Mihulin, directorul liceului, a ținut o entuziastă cuvântare, arătând de la început importanța acestei zile pentru cultura română [].

D. Vasile Goldiș, ministru de stat, ca reprezentant al guvernului din București și al Consiliului Dirigent, adânc emoționat, rostește o cuvântare care iese din cadrul obișnuit al unui discurs oficial. „Ca fost elev al acestui liceu, spune domnia sa, eu n-am avut fericirea de a primi cultura în limba maternă, cum o aveți voi, dragii mei copii, generație nouă, care veți crește la căldura sufletelor noastre. Soarta, care hotărește adesea, a făcut ca eu, care am fost elev al acestui liceu în primul an de funcționare, să am fericirea ca la prima inaugurare românească să pot rosti de la această tribună cuvântul românesc și, ca fost profesor, să vă călăuzesc primii pași.

„Românul, Anul VIII, Nr. 128, Arad, 7 octombrie 1919

Arad. Liceul Moise Nicoară

Nr. Inventar

Temă

Deținător

Perioadă

Tip

Material

Atelier

Dimensiuni

Regiune istorică

Localitate

Autor fișă