Portretul lui Constantin Mavrocordat, Domnul Moldovei

FNI

Specificatii

Tema:
  • Portrete
Deținător:
MNIR
Tip:
  • Gravuri
Perioada:
  • secolul XVIII
Material:
  • Hârtie
Fotograf, artist:
Georg Friedrich Schmidt
Datare:
1763
Sursa:
G. Oprescu, Ţările Române văzute de artişti francezi (sec. XVIII-XIX), Editura Cultura Naţională, 1926
Regiune istorică:
  • Moldova
Autor fișă:
Oana Ilie

Descriere

Gravură au burin de Georg Friedrich Schmidt (1712-1775).  Originalul se află la Biblioteca Naţională din Paris, Cabinetul de Stampe.

Gravură realizată după un tablou pictat de Jean Etienne Liotard, în timpul călătoriei sale în Moldova din septembrie 1742 - iunie 1743.