Nicolae Grigorescu - "Marele ban Năsturel Herăscu"

5043

Specificatii

Tema:
  • Portrete
Deținător:
MNIR
Tip:
  • Picturi
Sursa:
Album "GALERIA NAŢIONALĂ. Secţia de artă modernă şi contemporană", Editura Meridiane, Bucureşti, 1965
Autor fișă:
Laura Lăptoiu

Descriere

Constantin Năsturel-Herescu (1798-1879), general român şi filantrop, a fost căsătorit cu Elena Băleanu, sora lui Emanoil (Manolache) Băleanu. Între anii 1823-1827 a fost ofiţer într-un regiment de lăncieri ai armatei ruse. Reîntors în Ţara Românească, devine aghiotantul lui Alexandru D. Ghica şi, mai târziu, vistiernic în timpul domniei lui Gheorghe Bibescu (1843-1848) şi mare ban şi spătar în vremea lui Barbu Ştirbei.

Fiind ultimul descendent al acestei familii boieresti, fără urmaşi direcţi, în anul 1873 generalul Năsturel-Herescu a donat Societăţii Academice Române jumătate din veniturile a două dintre moşiile sale pentru constituirea Fondului „Năsturel-Herescu”, o parte din acest fond fiind folosit pentru crearea Premiilor Năsturel-Herescu. (www.wikipedia.org).