Mănăstirea Surpatele

FNI

Specificatii

Tema:
  • Biserici, mânăstiri
Deținător:
MNIR
Tip:
  • Gravuri
Perioada:
  • 1850-1867
Material:
  • Hârtie
Fotograf, artist:
Auguste Lancelot
Sursa:
G. Oprescu, Ţările Române văzute de artişti francezi (sec. XVIII-XIX), Editura Cultura Naţională, 1926
Regiune istorică:
  • Oltenia
Localitate:
Surpatele
Autor fișă:
Oana Ilie

Descriere

 

Mănăstirea Surpatele, cu hramul "Sfânta Treime", se află pe Valea Otăsăului, la 3 km distanță de Mănăstirea Dintr-un lemn. Numele îi vine de la satul în care este ctitorită, satul Surpatele, sat pendinte de comuna Frâncești, județul Vâlcea.

Este construită în secolul XVI, de către logofătul Tudor Drăgoescu, fratele său Stanciu și preotul Dumitru Bălașa. Este o construcție de lemn despre care nu se știe prea mult. Dar între 1703-1706, doamna Marica Brâncoveanu, ridică biserica de zid care dăinuie și astăzi și care este la sfințire pictată. Domnul Constantin Brâncoveanu, donează o Evanghelie cu coperți placate cu argint poleit, pe care dăinuie înscrisul de donare cu semnătura marelui domn cărturar. De remarcat este că la vremea respectivă era doar vel-spătar. 

Biserica mănăstirii se remarcă printr-o catapeteasmă sculptată și uși în stil Brâncovenesc. De asemeni se mai remarcă printr-o iconografie deosebită prin aceea că se află o pictură rar întâlnită, împărțirea hainelor lui Iisus.

Biserica a fost repictată în anul 1815 de către un anume zugrav, meșter al vremii, Gheorghe Gheronitie din Hurezi.
Datorită faptului ca ajunge într-un grad mare de ruinare, datorită lipsei de fonduri, mănăstirea se închide în anul 1872, călugărițele mutându-se la Mănăstirea dintr-un lemn. În anul 1927, Comisiunea Monumentelor Istorice, restaurează tot complexul monahal, lucrare care se termină în anul 1935, amenajându-se și chilii pentru 17 maici.