Expoziţia din 1906 - Pavilionul "Soia" Doctor Urbeanu

143772

Specificatii

Tema:
  • Expoziții
Deținător:
MNIR
Tip:
  • Fotografii
Perioada:
  • 1901-1915
Material:
  • Hârtie
Dimensiuni:
12x17cm
Datare:
1906
Sursa:
Album fotografic - "Expoziţia jubiliară din 1906"
Regiune istorică:
  • Muntenia
Localitate:
Bucureşti
Autor fișă:
Laura Lăptoiu

Descriere

Adolf Urbeanu (1855-1934), farmacist militar, chimist, conferenţiar universitar s-a născut la Bucureşti şi a scris, în anul 1901, prima carte despre leguminoasa soia “Îmbunătăţirea alimentaţiei ţăranului român – Critica situaţiei existente şi preconizarea introducerii soiei”.

La Expoziţia Generală Română din 1906, doctorul Urbeanu primeşte diploma de onoare cu medalia de aur pentru lucrări ştiinţifice diverse, culori nevătămătoare pentru colorarea băuturilor şi alimentelor, esenţe eterice şi seminţele respective cultivate în ţară”. (Revista Farmaciei”, 1906, an XVIII, nr. 12)

România a devenit o ţară cultivatoare de soia în anul 1883; nefiind însă o plantă interesantă pentru marii producători agricoli, în anii următori suprafeţele cu această cultură scad rapid. În lucrarea sa, dr. A.Urbeanu susţinea introducerea în cultură a soiei pentru importanţa economică a acesteia. Ca urmare a cercetărilor efectuate, s-au obţinut rezultate promiţătoare care au condus la înfiinţarea unei societăţi specializate (Societatea "Soia") în anul 1934, al cărei scop era promovarea acestei culturi. Astfel, în anul 1938, suprafaţa cultivată cu soia era de 70.000 ha, producţia fiind exportată cu precădere în Germania, fiind utilizată în industria alimentară şi prelucrătoare.

După anul 1945, suprafaţa cultivata cu soia s-a redus, datorită preţurilor scăzute, nestimulative, lipsei unei industrii prelucrătoare şi slabelor legături comerciale externe. Anul 1966 a reprezentat o nouă revigorare a acestei culturi, ajungându-se în anul 1970 la 100.000 ha, în anul 1977 la 177.000 ha iar anul 1983 la 400.000 ha, România devenind ţara europeană cu suprafaţa cea mai mare cultivată cu soia ( Date ONU, 1983 ). (Sursă: Ing. Corneliu George Tuşa, Cercetări privind efectul subasigurării cu apă a culturii de soia asupra producţiei în condiţiile pedoclimatice ale Câmpiei Burnasului (zona Băneasa-Giurgiu) , Bucureşti, 1997)