Câmpulungul și Biserica „Flămânda” văzute de pe Dealul Gruiului

367354

Specificatii

Tema:
  • Orașe: vederi generale
  • Biserici, mânăstiri
Deținător:
MNIR
Tip:
  • Cărți poștale
Perioada:
  • 1919-1940
Material:
  • Hârtie
Atelier:
Editura Ioan N. Staicu, Librărie, Papetărie și Magazin Universal, Câmpulung Muscel
Fotograf, artist:
Ilustrația, Gherla
Dimensiuni:
8,8 x 13,7 cm
Datare:
1928
Regiune istorică:
  • Muntenia
Localitate:
Câmpulung Muscel
Autor fișă:
Pompilia Gon; Alexandra Mărășoiu

Descriere

Biserica Flămânda a fost ridicată între 1938-1940, pe cheltuiala lui Gheorghe Ștefănescu din Câmpulung Muscel, spre pomenirea fiicei sale Margareta, care murise pe 24 septembrie 1936 într-un accident rutier, pe când se întorcea cu familia de la București, unde își celebrase căsătoria. Inițial înmormântată în cimitirul Bellu din București, trupul Margaretei Ștefănescu a fost depus, după finalizarea bisericii, în pronaos.

Proiectată de arhitectul Gr. M. Cantacuzino și cu o pictură realizată între 1945-1946 de Gheorghe Popescu, biserica a fost construită pe locul unde se aflaseră în trecut alte două edificii religioase. Cel dintâi, ctitorit la 1765 de Dimitrie Hagi Marcu Roseti, ispravnic al județului Muscel, ajunsese, în secolul al XIX-lea, într-o stare avansată de degradare, astfel încât o nouă biserică a fost ridicată între 1873-1890. Aceasta a fost demolată în 1942, din cauză că suferise grave avarieri în timpul cutremurului din 1940.

Pisania bisericii de secol XVIII

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Începutu-s-a această zidire, din temelie, a acestei sfinte și dumnezeești biserici, unde se prăznuiește hramul Sfintei Înălțări a Domnului nostru Iisus Hristos și al Sf. Mare Mucenic Izvorântor de Mir, Dimitrie, prin osârdia și cheltuiala D-lui Dimitrie Hagi Marcu, biv vel paharnic, ispravnic fiind al aceastui județ, în zilele măriei sale Ștefan Racoviță, la leatul 1764, împodobindu-se cu toate zidurile împrejur, după cum se vede, și s-a săvârșit în zilele luminatului domn Scarlat Ghica voievod, numindu-l ,,Schitul Mărculești" și l-au închinat metoh Sf. Mânăstiri Câmpulung, în egumenia Sf. Sale Chir Dositei arhimandrit, care a fost și îndemnător și ajutor la facerea acestui schit, împreună cu Apostol Izbășescu, biv vel clucer za arie, de aici din Câmpulung, care a fost și epistat (ispravnic, n. ns.) al acestui schit la leatul 1764

Pisania bisericii de secol XIX

Această sfântă și dumnezeiască biserică cu patronajul Înălțării Domnului și al Marelui Mucenic Dimitrie s-a restaurat din nou în locul celei vechi, care era fondată în anul 1765 de D-lui Roseti spătar, dotând-o cu multe bunuri pe care le mai posedă și în prezent, din al cărui venit s-a restaurat. În anul 1873 s-a pus piatra de fundație de domnul Ion Iancu, primar al orașului Câmpulung și terminând-o de zidit și crăpând, s-a întrerupt lucrarea timp de 13 ani, devenind o ruină. La anul 1886 Istrate Rizescu, primarul orașului, prin intermediul bunului său simț și cu votul unanim al d-lor consilieri comunali, începând iarăși lucrarea și terminând-o la 1890, sub arhipăstorirea mitropolitului primat Iosif Gheorghian, s-a sfințit la 19 august 1890, de Inochentie Ploieșteanu, vicarul Sf. Mitropolii, preotul locului fiind Constantin Stănciulescu, iar pictor un anume Belizarie

Pisania bisericii de secol XX

Această sfântă biserică cu hramul Adormirea Maicii Domnului ridicatu-s-a din temelie între anii 1938-1940, prin osârdia și cheltuiala bunului creștin Gheorghe Ștefănescu din Câmpulung în memoria fiicei sale, Margareta, răpită de moarte năpraznică în ziua nunții ei și înmormântată în haina înfrumusețată de mireasă în interiorul bisericii. Vrednice de amintit sunt donațiile enoriașilor în frunte cu fostul preot Gheorghe Bănățeanu, succedat de noul preot paroh Marin Dona, precum și ale clerului muscelean și alți creștini binevoitori. Sfințitu-s-a acest măreț locaș în ziua de 10 octombrie 1948 de către Î.P.S. Patriarh Justinian. Dumnezeu să răsplătească jertfele tuturor precum și ostenelele celor ce vin să se roage aici cu frica lui Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, Amin

Bibliografie: Roxana Dorobanțu-Dina, Biserica Flămânda din Câmpulung, monument de cult creștin ortodox cunoscut și sub denumirea de „Biserica Miresei", în „Argesis, Studii și comunicări", Seria Istorie, tom XXIII, 2014, p. 242-245.

Grigore Constantinescu – Biserica Flămânda Câmpulung Muscel

https://en.calameo.com/read/0012181717288bd4e0878