VIAŢA MONDENĂ A SOCIETĂŢII BUCUREŞTENE ÎN TIMPUL ŞI DUPĂ REVOLUŢIA DE LA 1848

06.09.2015
de catre Imago Romaniae

În timpul revoluţiei din vara şi toamna anului 1848 - care se înscria pe linia tuturor mişcărilor de eliberare socială şi naţională d in restul Europei - înalta societate bucureşteană îşi aducea contribuția, în felul ei, la evenimente organizând recepţii, banchete şi baluri, fie în cinstea revoluţionarilor români, fie în cinstea trimisului extraordinar al Sublimei Porţi şi a comandanţilor trupelor de ocupaţie. O adevărată emulaţie se crease între familiile boiereşti de rangul întâi în a oferi în casele lor petreceri cât mai strălucitoare pentru pentru a epata pe eventualii competitori.

Articol complet PDF