EXPOZIȚIUNEA GENERALĂ A ROMÂNIEI

06.09.2015
de catre Imago Romaniae

În anul 1906 au fost organizate numeroase activităţi cu prilejul sărbătoririi a 40 de ani de domnie ai regelui Carol I. Trăsătura comună a tuturor acestor acţiuni a fost participarea reprezentativă a românilor din Regat şi din toate provinciile, din afara graniţelor României, Bucureştii căpătând rolul simbolic de centru vital, focar al românismului.

Articol complet PDF