ARHITECTURĂ ŞI CLĂDIRI PUBLICE ÎN VECHIUL REGAT

06.09.2015
de catre Imago Romaniae
Sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea a reprezentat pentru societatea românească o perioadă de acţiuni inovatoare care au cuprins Vechiul Regat. Unirea Moldovei cu Ţara Românească la 1859 a adus cu sine unificarea instituţiilor celor două ...

VECHIMEA BUCUREȘTILOR

06.09.2015
de catre Imago Romaniae
În lucrarea de sinteză Istoria Bucureştilor, apărută în 1967, arătam că oraşul nostru are o vechime mult mai mare decît prima menţiune documentară sigură, aceea din 20 septembrie 1459. Afirmam anume, pe bază de raţionament, că el a existat cu siguranţă în se...

TEATRE, EDIFICII, SOCIETĂŢI ŞI ASOCIAŢII CULTURALE

06.09.2015
de catre Imago Romaniae
Cucerirea independenţei de stat a deschis perspective de dezvoltarea a societăţii româneşti. Între anii 1878-1914, cultura a contribuit, prin prestigioasa ei diversitate şi complexitate, prin mijloace proprii, la procesul de transformare a României moderne. Literaţi,...

STAȚIUNEA BĂILOR HERCULANE

06.09.2015
de catre Imago Romaniae
Băile Herculane au fost cunoscute și frecventate încă depe timpul lui Traian, ca stațiune balneară. Articol complet PDF ...

PARCURI ȘI GRĂDINI DE ALTĂDATĂ

06.09.2015
de catre Imago Romaniae
Atunci când vechile târguri româneşti au început să se transforme în oraşe moderne pulsând de viaţă trepidantă, locuitorii acestora au simţit nevoia regăsirii unui petic din natura pierdută, amenajându-şi parcuri şi grădini. În diferite oraşe, mai mari sau...

LĂCAŞE DE CULT LA SFÂRŞITUL SEC. XIX ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX

06.09.2015
de catre Imago Romaniae
Construcţia de lăcaşe de cult ţine pasul cu ritmul trepidant al vremii. În Capitală, dar şi în oraşele mai mari, se ridică numeroase biserici, sinagogi şi moschei. Cititorii lor sunt regele, Mitropolia, urmaşi ai marilor boieri de odinioară, oameni de afaceri, pro...

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

06.09.2015
de catre Imago Romaniae
Secolul al XIX-lea a fost o etapă foarte importantă în evoluţia învăţământului românesc, pentru că în această perioadă s-a acţionat constant în direcţia modernizării şi reformării sistemului educativ. Regulamentele Organice au avut o contribuţie importa...

INFRASTRUCTURA URBANĂ LA CUMPĂNA secolelor XIX - XX

06.09.2015
de catre Imago Romaniae
În ultimele decenii ale secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, oraşele româneşti trăiesc schimbări majore care se înscriu în amplul proces de modernizare a lumii europene. Treptat, pe măsura dezvoltării capitalismului, modernizarea s-a manifestat î...

IAŞUL, ORAŞ AL CULTURII

06.09.2015
de catre Imago Romaniae
Iaşi, oraş cu o vechime considerabilă, „leagănul Unirii”, cum i se mai spunea în mediile ieşene, s-a aflat mereu în fruntea mişcărilor culturale, politice şi naţionale româneşti. După 1859, oraşul îşi pierde însă calitatea de capitală a Moldovei şi mul...

EXPOZIȚIUNEA GENERALĂ A ROMÂNIEI

06.09.2015
de catre Imago Romaniae
În anul 1906 au fost organizate numeroase activităţi cu prilejul sărbătoririi a 40 de ani de domnie ai regelui Carol I. Trăsătura comună a tuturor acestor acţiuni a fost participarea reprezentativă a românilor din Regat şi din toate provinciile, din afara graniţel...

EXPOZIȚIA GENERALĂ A ROMÂNIEI DIN 1906

06.09.2015
de catre Imago Romaniae
Marţi, 6 iunie 1906, se inaugura la Bucureşti Expoziţia Generală a României, care, după cum se arăta în discursul inaugural al regelui Carol I , în cadrul solemnităţii de deschidere, a fost "prima noastră Expoziţie naţională, adevărată serbare a muncii române...

DATE PRIVIND CLĂDIREA PALATULUI POȘTELOR

06.09.2015
de catre Imago Romaniae
Construirea unui Palat al Poştelor în Bucureşti a devenit necesară în urma diversicării şi creşterii serviciilor poştei în cursul îndelungatei sale existenţe şi al căror ritm de dezvoltare ajunge să fie deosebit de repede în ultimele decenii ale secolului trecu...

CAFENELELE – CENTRE DE VIAŢǍ CULTURALĂ ŞI MONDENǍ

06.09.2015
de catre Imago Romaniae
La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui de-al XX-lea, România şi, în special Bucureştii, onorându-şi statutul de capitală a ţării, făceau, încă odată, dovada deplinei lor integrări în Europa, de această dată într-o Europă a spiritului, a cre...

BUCUREȘTII ÎN ANUL JUBILEULUI DIN 1906

06.09.2015
de catre Imago Romaniae
Dedicată în principal sărbătoririi a 40 de ani de glorioasă domnie a regelui Carol 1 - întruchipare a ideii principelui străin susţinută de Adunările ad-hoc din toamna lui 1857, expoziţia jubiliară din Parcul Carol a avut multiple semnificaţii. Ea era în primul ...

VIAŢA MONDENĂ A SOCIETĂŢII BUCUREŞTENE ÎN TIMPUL ŞI DUPĂ REVOLUŢIA DE LA 1848

06.09.2015
de catre Imago Romaniae
În timpul revoluţiei din vara şi toamna anului 1848 - care se înscria pe linia tuturor mişcărilor de eliberare socială şi naţională d in restul Europei - înalta societate bucureşteană îşi aducea contribuția, în felul ei, la evenimente organizând recepţii, ba...