EXPOZIȚIA GENERALĂ A ROMÂNIEI DIN 1906

06.09.2015
de catre Imago Romaniae
Marţi, 6 iunie 1906, se inaugura la Bucureşti Expoziţia Generală a României, care, după cum se arăta în discursul inaugural al regelui Carol I , în cadrul solemnităţii de deschidere, a fost "prima noastră Expoziţie naţională, adevărată serbare a muncii române...

DATE PRIVIND CLĂDIREA PALATULUI POȘTELOR

06.09.2015
de catre Imago Romaniae
Construirea unui Palat al Poştelor în Bucureşti a devenit necesară în urma diversicării şi creşterii serviciilor poştei în cursul îndelungatei sale existenţe şi al căror ritm de dezvoltare ajunge să fie deosebit de repede în ultimele decenii ale secolului trecu...

CAFENELELE – CENTRE DE VIAŢǍ CULTURALĂ ŞI MONDENǍ

06.09.2015
de catre Imago Romaniae
La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui de-al XX-lea, România şi, în special Bucureştii, onorându-şi statutul de capitală a ţării, făceau, încă odată, dovada deplinei lor integrări în Europa, de această dată într-o Europă a spiritului, a cre...

BUCUREȘTII ÎN ANUL JUBILEULUI DIN 1906

06.09.2015
de catre Imago Romaniae
Dedicată în principal sărbătoririi a 40 de ani de glorioasă domnie a regelui Carol 1 - întruchipare a ideii principelui străin susţinută de Adunările ad-hoc din toamna lui 1857, expoziţia jubiliară din Parcul Carol a avut multiple semnificaţii. Ea era în primul ...

VIAŢA MONDENĂ A SOCIETĂŢII BUCUREŞTENE ÎN TIMPUL ŞI DUPĂ REVOLUŢIA DE LA 1848

06.09.2015
de catre Imago Romaniae
În timpul revoluţiei din vara şi toamna anului 1848 - care se înscria pe linia tuturor mişcărilor de eliberare socială şi naţională d in restul Europei - înalta societate bucureşteană îşi aducea contribuția, în felul ei, la evenimente organizând recepţii, ba...